Настоящите Общи условия определят взаимоотношенията между ЗИДА 92 ЕООД, в качеството му на продавач и Потребителите, които използват www.zida92.bg. Общите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и с всички други нормативни актове. С посещението на уебсайта и регистрацията в него, Вие декларирате, че се съгласявате с Общите ни условия. www.zida92.bg си запазва правото да променя тези Общи условия.

ЗИДА 92 ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 101741836 и седалище и адрес на управление, гр. Петрич, ул. „Мануш Георгиев“ 5.

ЗИДА 92 ЕООД администрира електронния каталог www.zida92.bg.

ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО“ означава ЗИДА 92 ЕООД.

ПРОДАВАЧ“ е интернет страницата www.zida92.bg, собственост на ЗИДА 92 ЕООД. Продавачът е лицето, с което при покупка на стока, Потребителят сключва договор за продажба от разстояние.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ“ е интернет страницата www.zida92.bg.

ИНТЕРНЕТ САЙТ“ е страницата www.zida92.bg.

ПОТРЕБИТЕЛ“ или „КЛИЕНТ“ е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образование, което използва www.zida92.bg.

АРТИКУЛ“ или „ПРОДУКТ“ е всяка стока, предлагана от www.zida92.bg.

ЗАПИТВАНЕ“ е направената от Потребител заявка за запитване на артикул.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА“ е сключения от разстояние договор за покупко-продажба на стока между Продавача и Потребителя.

КУРИЕР“ е търговец, който физически доставя закупеният от Потребителя продукт.

ЛИЧНИ ДАННИ“ означава лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

ЗЗП“ означава Закон за защита на потребителя.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Достъпът до електронния каталог е свободен.
За покупка на артикули е необходима регистрация с парола и електронна поща или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрацията е безплатна.

2. Съдържанието на електронния магазин е предмет на авторски права, собственост на Дружеството.
В този смисъл копирането или свалянето на информация от интернет сайта, не Ви дава право на авторски права.
Електронният магазин е търговец, който предлага артикули на свои контрагенти и не носи отговорност, ако те предоставят грешна информация за артикулите.
Електронният магазин дава право на собствениците на други сайтове да публикуват връзки към www.vnhandmade.eu.
Копирането на информация и поставянето в други интернет сайтове, без изричното писмено съгласие на Дружеството, е забранено.

3. В електронния каталог всеки артикул е с посочена цена и описание за него.
Цената на стоката не включва куриерски такси.
При покупка потребителят трябва да посочи, адрес и телефон за доставка.

4. Покупка и потвърждение.
Потребителят може да добави в количката желаният от него артикул чрез натискане на бутон, който е наличен към всеки артикул.
Потребителят трябва да премине към количката, където са позиционирани всички добавени от него артикули заедно с тяхната единична и обща стойност.
При етап „поръчка“ потребителят трябва да въведе своите данни и да натисне бутона за завършване на поръчката.
Със завършване на поръчката всеки потребител получава автоматично електронно съобщение от електронния магазин. В съобщението са посочени номер на поръчката, поръчаните артикули, както и други детайли в тази връзка.
Ако поръчката не бъде потвърдена, тя не се счита за завършена.
Договорът за продажба се счита за сключен, след като поръчката бъде потвърдена.
Електронният магазин не носи отговорност за неизпълнение на поръчките в случаите на неверни, непълни или неправилно посочени данни от потребителя.
Потребителят може да откаже поръчката, без да е необходимо да посочва причините за това.
Поръчки в електронния магазин се приемат денонощно.
Работното време на консултантите на електронния магазин е: 8 – 17 часа

5. Доставка и плащане на артикули
Доставка се извършва само на успешно приети поръчки.
Доставка не се извършва в неделя и в официални празници.
Доставката се извършва в срок до 3 работни дни.
Доставката се извършва от куриерска компания „Спиди“АД до посочен от потребителя адрес или до офис на „Спиди“АД.
Ако потребителят не осигури достъп на посочения от него адрес или не потърси пратката от посочения офис на „Спиди“АД, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни доставката.
Заплащането може да бъде извършено по следните начини:
– Кредитна или дебитна карта;
– Плащане в брой или с кредитна/дебитна карта на куриера чрез „наложен платеж“;
Независимо от избрания начин, сумата за заплащане е една и съща.
6. Рекламация и отказ от договора.
Всеки потребител има право да се откаже от договора и да върне артикула, закупен от електронния магазин.
Правото по предходната алинея се упражнява в 14-дневен срок от получаване на артикула.
Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, независещи от Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
При отказ потребителят е длъжен да върне артикула в ненарушен търговски вид.
В случай че артикулът е заплатен, при отказ от договора, заплатената от Потребителя сума се възстановява в 14/четиринадесет/ дневен срок.
Суми не се възстановяват, ако Потребителят не върне артикула.
Потребителят може да не посочва причина за случаите по предходната точка.
Потребителят не дължи неустойка или обезщетение.
Потребителят има право на рекламация, в случаите когато стоката не съответства на договореното между страните.
Несъответствието се изразява в:
– Изпратен грешен артикул;
– Липсващи части от артикула;
– Повреден артикул;
– Несъответствие при размер или цвят на артикула.
Рекламацията се предявява пред „СТРУМА ПРЕС“ ЕООД на имейл адрес: zida92@zida92.bg
При предявяване на рекламацията, потребителят е длъжен да върне полученият артикул в 14-дневен срок.
При рекламация потребителят има право да замени артикула или да поиска връщане на платената от него сума.
При рекламация потребителят е длъжен да запази търговския вид на артикула, заедно с оригиналната опаковка и етикет.
При замяна на артикули транспортните разходи са за сметка на Потребителя, освен ако замяната не е по вина на електронния магазин.
В случай че потребителят е поръчал повече от един артикул, но е упражнил правото на отказ или рекламация само за един, Договорът за покупка се запазва по отношение на останалите артикули.
Въпроси, свързани с правото на отказ или рекламация, могат да бъдат направени на email: office@vnhandmade.eu
7. Личните данни се използват за целите на електронния магазин.
Повече информация, свързана с личните данни, може да намерите в секция „политика на личните данни“.
8. Допълнителни разпоредби.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Възникналите спорове се решават в духа на партньорството и добрия тон, а в случай, че бъдат изчерпани всички способи за доброволно решаване на спора, то същият се отнася до компетентния български съд или на онлайн платформата на Европейския съюз за решаване на спорове между търговци и потребители: ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Всеки потребител може да осъществи връзка с електронния магазин на посочените телефони и имейл адреси.

www.zida92.bg е собственост на ЗИДА 92 ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 101741836 и седалище и адрес на управление, гр. Петрич, ул. „Мануш Георгиев“ 5.